Hostel dla młodzieży

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży

Poradnia Terapii Rodzin

Hostel

(Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

91-084 Łódź, ul. Bardowskiego 1

Tel. (0-42) 640 71 31

Usługi Ośrodka finansowane przez

Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ

 

Ośrodek istnieje od 1993 roku. Specjalizujemy się w psychoterapii dla młodzieży i terapii rodzin. Przyjmujemy osoby w wieku 16-24 lata.

Oferujemy psychoterapię dla osób z problemami wieku dorastania oraz wczesnej dorosłości, w tym:

  • Problemy szkolne
  • Problemy w relacjach z rówieśnikami i relacjach rodzinnych
  • Zaburzenia nerwicowe (lękowe, kompulsyjno - obsesyjne)
  • Zaburzenia nastroju (depresyjne)
  • Zaburzenia jedzenia
  • Zaburzenia schizofreniczne

Proponujemy następujące formy pomocy psychologicznej:

  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia grupowa
  • Terapia rodzinna (dla rodzin z problemami okresu dojrzewania)
  • Psychoedukacja dla młodzieży
  • Grupa wsparcia dla rodziców
  • Arteterapia

 

Ośrodek oferuje również psychoterapię w warunkach stacjonarnych z możliwością zamieszkania w Hostelu.

Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest posiadanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatry oraz dokumentu tożsamości z numerem PESEL.


 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej,
Poradnia Terapii Rodzin, Hostel.
Łódź, ul. Bardowskiego 1
Tel. 42 640 71 31

Wszystkie usługi Ośrodka finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ.

 

 

psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, terapia rodzinna, psychoedukacja dla młodzieży, grupa wsparcia dla rodziców