Hostel dla młodzieży

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Justyna Wojtczak - Pedagog, trener.  Absolwentka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (Szkoła trenerów). Wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Autorka i uczestniczka wielu warsztatów z arteterapii i  twórczości m.in. Festiwal Twórczości, Nauki i Kultur, Warsztaty niepokoju twórczego  kieszeń Vincenta.

Arteterapia - terapia sztuką wykorzystuje metody i techniki umożliwiające autoekspresję każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, zdolności intelektualnych i manualnych.  Jest jednocześnie możliwością wyrażania własnych emocji bez konieczności mówienia o nich.  Warsztaty z arteterapii spełniają następujące cele:

 • Relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości
 • Poznawanie innych - zmiana optyki widzenia swoich problemów
 • Akceptacja siebie i innych
 • Uaktywnienie ekspresji samego siebie i spontaniczności
 • Zaspokajanie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym
 • Zrozumienie własnych pragnień, potrzeb
 • Wzmacnianie poczucia sprawstwa i bezpieczeństwa
 • Zwiększenie swobodniejszego wyrażania nastrojów
 • Pobudzenie sensoryczne - wielozmysłowe postrzeganie świata
 • Rozwijanie pozawerbalnego porozumiewania się
 • Rozwijanie działań twórczych i wyobraźni
 • Tworzenie pozytywnych nawyków i reakcji
 • Katharsis oczyszczenie z trudnych emocji
 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej,
Poradnia Terapii Rodzin, Hostel.
Łódź, ul. Bardowskiego 1
Tel. 42 640 71 31

Wszystkie usługi Ośrodka finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ.

 

 

psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, terapia rodzinna, psychoedukacja dla młodzieży, grupa wsparcia dla rodziców