Hostel dla młodzieży

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Usługi terapeutyczne w ramach poradni (ambulatorium)

dla osób w wieku 16-24 lata oraz rodzin z problemami dojrzewania:

 

psychoterapia indywidualna - spotkania 1 - 2 razy w tygodniu. Terminy umawiane indywidualnie z terapeutą prowadzącym.

psychoterapia grupowa - spotkania 1 raz w tygodniu. Czas trwania 1,5 godziny. Spotkania prowadzone przez dwoje terapeutów. Grupy liczące do 12 osób.

terapia rodzin - spotkania z rodziną prowadzone są przez parę terapeutów. Sesje odbywają się zazwyczaj 1 raz w miesiącu lub częściej.

grupa psychoedukacyjna - grupa problemowa, dyskusyjna. Spotkania 1 raz w tygodniu, trwają 1,5 godziny. Prowadzone są przez dwoje terapeutów.

grupa wsparcia dla rodziców - grupa pomagająca rodzicom rozumieć i rozwiązywać problemy wychowawcze oraz emocjonalne, które napotykają w relacjach z dziećmi. spotkania średnio 1 raz w miesiącu, prowadzone przez dwoje terapeutów. Czas trwania zajęć 1,5 godz.

arteterapia - zajęcia rozszerzające zainteresowania i rozwijające potencjał twórczy uczestników. prowadzone są przez instruktora arteterapii oraz psychoterapeutę z Ośrodka.

 

 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej,
Poradnia Terapii Rodzin, Hostel.
Łódź, ul. Bardowskiego 1
Tel. 42 640 71 31

Wszystkie usługi Ośrodka finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ.

 

 

psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, terapia rodzinna, psychoedukacja dla młodzieży, grupa wsparcia dla rodziców