Hostel dla młodzieży

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Terapia w warunkach stacjonarnych - Hostel


Posiadamy 14 miejsc całodobowego pobytu dla młodzieży. Okres zamieszkiwania może wynosić 10 miesięcy. Program leczenia w Hostelu obejmuje psychoterapię oraz trening nastawiony na rozwijanie umiejętności społecznych i uczenie się samodzielności.

Formy psychoterapii w Hostelu:

  • psychoterapia indywidualna i grupowa
  • zebrania społeczności terapeutycznej
  • konsultacje rodzinne
  • arteterapia
  • grupa psychoedukacyjna

Warunkiem przyjęcia do Hostelu jest kontynuowanie nauki bądź pracy. W Ośrodku przez całą dobę dyżuruje psychoterapeuta.

 

 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej,
Poradnia Terapii Rodzin, Hostel.
Łódź, ul. Bardowskiego 1
Tel. 42 640 71 31

Wszystkie usługi Ośrodka finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ.

 

 

psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, terapia rodzinna, psychoedukacja dla młodzieży, grupa wsparcia dla rodziców